Phần thưởng dự đoán World Cup 2018
Qùa tặng sáng tạo
Dự đoán kết quả chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan
Bán các loại lịch thị trường 2017
Thiết kế hộp đựng rượu bằng gỗ