Thiết kế thẻ VIP và Coupon cho Hair Salon

Thiết kế thẻ VIP và Coupon cho Hair Salon

Thiết kế thẻ VIP và thẻ Coupon là 2 loại sản phẩm được các cửa hàng sử dụng thường xuyên vào dịp bán hàng cuối năm hoặc các chương trình khuyến mại.
Các loại thẻ dành cho nhân viên, học sinh, sinh viên

Các loại thẻ dành cho nhân viên, học sinh, sinh viên

Hiện nay tại Hà Nội đại đa số các công ty, trường học đều sử dụng thẻ cho nhân viên, học sinh, sinh viên nhưng tác dụng của thẻ đã sử dụng hết tính năng của nó hay chưa?