10+ thiết kế kẹp file ấn tượng và sáng tạo

10+ thiết kế kẹp file ấn tượng và sáng tạo

Kẹp file là một sản phẩm đựng tài liệu và các ấn phẩm quảng cáo. Một thiết kế kẹp file ấn tượng và sáng tạo sẽ làm cho đối tác cảm thấy thoả mãn khi được kết hợp cùng doanh nghiệp.