Catalogue điện tử

Catalogue điện tử

Catalogue điện tử là gì? Chúng ta cần đến Catalogue điện tử khi nào? Catalogue điện tử hay E-Catalogue (Viết tắt từ tiếng Anh là Electronic Catalogue) được tạo ra từ máy tính trên các phần mềm chuyên dụng (Trong khi, ấn phẩm  truyền thống thường được in ấn trên trên các vật liệu như giấy, bìa, vải,…).